Trygghet    ~     Glädje    ~     Respekt

Om Bruksparkens Förskola

Bruksparkens förskola startades i augusti 1993 med 17 barn och en avdelning. Sedan dess har förskolan växt och från och med 2009 huserar förskolan i lokaler öster om sockerbruket i Hököpinge.
Vi har sex avdelningar; Papegojan, Pelikanen, Giraffen, Apan, Delfinen och Hajen.
Varje avdelning har 16 platser med barn i åldrarna 1-5 år.
Förskolan drivs av personalen som ett s.k. personalkooperativ. 
Bruksparkens förskola bedriver en pedagogisk verksamhet enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 18).
Under läsårets gång arbetar vi med antingen ett eller fler projekt beroende på var barnens intresse och behov finns för tillfället.
Frisk luft mår vi bra av. Därför är vi helst ute med barnen varje dag.  Vår gård inspirerar till olika lekar och rörelse.
All rörelse är bra och främjar vårt välbefinnande. De barn som har behov av att sova på förskolan gör det utomhus, 
i sina medtagna vagnar hemifrån. 
Förskolan stänger två dagar per termin för personalens studiedagar.
Förskolans kösystem och dess kriterier vid tillsättning är:

  • syskonförtur
  • närhetsprincipen
  • ködatum

Förskolans avgift är inkomstbaserad och reglerad enligt maxtaxa. Avgiften betalas i förskott.
Barnen är försäkrade under sin vistelse på förskolan samt under färd till och från förskolan.
Uppsägning av platsen sker skriftligen och uppsägningstiden är två månader. 

Vårt bibliotek

Bruksparken har ett eget fint bibliotek dit vi ofta går med barnen.
Alla barn är också välkomna att tillsammans med sina vårdnadshavare gå upp och läsa.
Vi värnar mycket om böckernas betydelse för att främja barns utveckling, fantasi och språk.

Våra projekt

På Bruksparken arbetar vi med ett eller flera olika projekt varje termin. Vi har gemensamma projekt i hela huset och vi har egna projekt på avdelningarna. 
Vi utgår från barnens behov och intresssen och strävar mot mål enligt (Lpfö 18).

Inför inskolningen

Inskolning

Förväntansdokument

Maten

Vi strävar efter...

Avdelningarna

Samverkan med vårdnadshavarna

Sjukregler

Ansökan

Öppettider

Vi öppnar kl. 6.30 och stänger
kl. 17.30 varje dag.
(Vid behov stänger förskolan kl.18)

Kontakta oss

Bruksparkens Förskola
Bruksvägen 5
235 42 Vellinge

Kontakt rektor: 0702-268734
info@bruksparkensforskola.se