HUR GÖR VI NÄR BARNEN BLIR SJUKA?
 
Till dig som har ditt barn på Bruksparkens förskola
 
 Du kommer många gånger att ställas inför frågan:
 
– Är mitt barn tillräckligt friskt för att gå till förskolan?
 
Utgå alltid ifrån barnets behov när du avgör om barnet är tillräckligt friskt för att vara på förskolan.
Ett sjukt och hängigt barn behöver lugn och ro och någon som kan ge det kärlek, tid, omvårdnad och eventuella mediciner.
Allmäntillståndet d.v.s. hur barnet äter, sover och orkar är i regel avgörande för om barnet kan vara i barngrupp.
Titta på ditt barn med ärliga ögon. Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna (även utomhus) för att kunna vistas på förskolan.                   
Många gånger kan ett barn vara aktivt hemma, men inte orka med att vara i barngruppen. Skillnaden mellan en hemmiljö och en förskolemiljö är stor och denna skillnad blir ännu mer påtaglig för ett barn som inte mår bra.
 
Om ditt barn blir sjukt på förskolan under dagen kontaktar vi dig på arbetet. Tänk därför på att det är viktigt att vi har rätt telefonnummer så att vi snabbt kan nå dig.                                                                                                                
Det är alltid för barnets bästa vi ringer. Vi saknar pedagogresurser till att ge ditt barn den speciella omsorg som hen behöver och har rätt till. Dessutom är smittorisken stor för alla övriga på förskolan.
 
Ibland kan det vara svårt att avgöra hur barnet mår. Känner du dig osäker kan du rådgöra med BVC eller med Sjukvårdsrådgivningen på telefonnr. 1177
 
 
Infektioner, medicinering och allergier
Det är normalt att små barn får infektioner. Därför är det en naturlig del av livet som småbarnsförälder att ta hand om sina sjuka barn. Oftast handlar det om lindriga infektioner som går över av sig själv.
I förskolan finns många barn samlade på begränsad yta, vilket skapar förutsättningar för utbyte av bakterier och virus. De flesta ger dock inte upphov till sjukdom. Detta är en normal utveckling och gör att barnets immunförsvar ”tränas”.
Barn under två år har i snitt sex till åtta luftvägsinfektioner per år. Ibland behöver de då vara hemma och ta det lugnt någon eller några dagar. Från fyra- fem års ålder brukar barnen bli sjuka mer sällan.
Tillfällig medicinering hanteras inte på förskolan. Tänk därför på att be läkaren skriva ut antibiotika som kan intas två gånger om dagen om ditt barn behöver penicillinbehandlas. Det kan vara bra för pedagogerna att veta om ditt barn får någon sorts medicin (biverkningar såsom allergisk reaktion, färgad avföring etc.). Informera därför gärna avdelningspedagogerna när barnet behandlas.
 
Har ditt barn allergi är viktigt att du informerar pedagogerna på förskolan om vilka symtom som allergin ger. Lämna skriftlig information på särskilt dokument över vad barnet ej tål och hur vi ska behandla hen vid en eventuell reaktion. Om ditt barn behöver allergimediciner under vistelsen på förskolan måste du prata med avdelningspedagogerna.
Har ditt barn allergi mot något visst födoämne? Med styrkt läkarintyg ordnar förskolan specialkost.
 
 
VANLIGA SJUKDOMAR A-Ö
 
 
Feber
Det är vanligt att små barn insjuknar i feber vid olika infektioner, bakteriella som virus. Vad som räknas som feber är väldigt individuellt men på morgonen bör temperaturen inte vara över 37,5 grad. Att mäta temperaturen i ändtarmen är det mest tillförlitliga.
 
Hemma?     JA
Barn med feber ska vara hemma och kan återgå till förskolan tidigast ett dygn efter att febern lämnat kroppen.
 
Femte sjukan
Femte sjukan börjar ofta med en allmän sjukdomskänsla och trötthet. Ibland har barnet feber och värk i kroppen. Magbesvär som illamående, ont i magen och diarré kan också förekomma.
Hos barn är det vanligt att de efter några dagar får ett rodnat utslag på kinderna som senare sprider sig till andra delar av kroppen, framför allt på armarnas och benens utsidor.
 
Hemma?     JA
Ett barn med femte sjukan kan gå till förskolan när det är feberfritt och orkar delta i olika aktiviteter, även om utslagen är kvar.
 
Förkylning
Förkylningar är den vanligaste infektionen hos små barn. Förkylningen är smittosam och läker vanligen ut av sig själv inom 1-2 veckor.
 
Hemma?     Allmäntillståndet avgör
Barn med förkylning kan vistas på förskolan om de är feberfria och har ett opåverkat allmäntillstånd som gör att de orkar delta i förskolans aktiviteter.
 
Halsont
Halsont beror på infektion i svalget. Små barn kan inte alltid tala om, att de har ont i halsen. Tecken på halsinfektion kan vara att barnet inte vill äta och dricka, dreglar, kräks, får feber eller ont i magen. Håller det halsonda i sig kan det vara en halsfluss barnet drabbats av(se halsfluss).
 
Hemma?     Allmäntillståndet avgör
Vid halsont med feber ska barnet stanna hemma.
 
Halsfluss
Halsfluss är en infektion i halsmandlarna som beror på bakterier eller virus. Barnet får halsont, feber och svårt att svälja och ofta kan man se beläggningar på halsmandlarna. Halsfluss orsakad av streptokocker med svåra besvär behandlas oftast med antibiotika(penicillin).
 
Hemma?     JA
Barnet ska vara hemma i minst två dygn efter insatt antibiotikabehandling för att bli smittfri. Antibiotikabehandling sker i hemmet. Barn i övrigt återgår till barngrupp då de orkar delta i aktiviteterna.
 
Hosta
Den vanligaste orsaken till hosta är förkylningsvirus, men besvären kan också bero på bakterier. Eftersom barn ofta är förkylda de första åren är det också vanligt att de får hosta.
Oftast går hosta över av sig själv även om det kan dröja flera veckor. Hosta i sig är inte farligt men ibland kan den bero på någon sjukdom som behöver behandlas med antibiotika eller andra mediciner. Det som avgör om man ska söka vård beror
inte i första hand på själva hostan utan på hur barnet mår i övrigt och vilka andra symtom barnet har.
 
Hemma?     Allmäntillståndet avgör
Allmäntillståndet är avgörande för om barnet kan vara i barngruppen. Barn med hosta utan feber kan vistas i barngrupp om det i övrigt orkar delta i aktiviteterna
 
Huvudlöss
Löss är grågula insekter som är 2-3 mm stora och sprids via direktkontakt, huvud –till- huvud. Äggen, de så kallade gnetterna, fäster på hårstråna intill hårbotten. Äggen kläcks efter 1-2 veckor och efter ytterligare 10 dagar har larven blivit en äggläggande lus, som kan producera ägg i nästan en månad. Löss ska behandlas och preparat mot lössen köps på apoteket
 
En upprepning av behandlingen måste göras efter en vecka enligt läkemedlets föreskrift. Det är viktigt att finkamma barnets hår dagligen mellan behandlingarna för att upptäcka nykläckta eller missade löss och undvika spridning på förskolan.
 
Hemma?     NEJ
Barnen får återgå till förskolan dagen efter behandling.
 
Höstblåsor (Hand, fot och munsjuka)
Vanlig virussjukdom bland barn som ger blåsor i munnen, på händerna och fötterna.
Feber och illamående kan också förekomma.
 
Hemma?     JA
Barnet ska vara hemma ett dygn efter att febern försvunnit och kan återgå till barngrupp när allmäntillståndet är återställt.
 
Maginfluensa/magsjuka och diarré
Barn som har kräkningar eller plötsliga diarréer ska vara hemma. Smittsamheten vid magsjuka är i allmänhet stor, särskilt under den tid man har kräkningar och diarréer. Tänk på att ge rikligt med dricka då barnet förlorar vätska p.g.a. besvären.
 
Hemma?     JA
Barnet ska vara hemma från förskolan minst 48 h efter senaste kräkningen eller diarrén. Syskon till det insjuknade barnet får också stanna hemma från förskolan för att minska smittspridningen bland barnen och personalen.
Innan återgång till barngrupp ska barnet ha ätit normal kost, ha normal avföring och vara pigg.
 
Mask
Det är inte ovanligt med springmask på förskolor. Springmasken är sytrådstunn, vit och cirka en cm lång. Barnen får symtom som klåda på kvällen då masken vandrar ut för att lägga ägg. Masken kan då ses i vecken runt ändtarmsöppningen.
Springmask behandlas med tabletter som finns receptfritt på apoteket och det är viktigt att man följer råden som följer med tabletterna om att upprepa behandlingen .
Hemma?     NEJ
Barnet kan återgå till förskolan dagen efter behandling.
 
 
Scharlakansfeber
Barnet får halsfluss, feber och fin- prickiga röda utslag framför allt i ljumskar och armhålor. Dessutom uppkommer ofta den karaktäristiska röd-knottrig tungan (s.k. smultrontunga).
Scharlakansfeber är en streptokockinfektion som behandlas med antibiotika.
 
Hemma?     JA
Barnet ska vara hemma i minst två dygn (48 timmar) efter insatt behandling för att bli smittfritt. Barnet kan sedan återgå till barngruppen då det är feberfritt och orkar delta i aktiviteterna.
 
Svinkoppor
Svinkoppor är en vanlig och mycket smittsam hudinfektion orsakad av bakterier som streptokocker och/eller stafylokocker. Oftast uppträder besvären kring mun och under näsa men kan förekomma på hela kroppen.  Svinkoppor börjar som små blåsor som växer sig större och spricker. Förändringarna täcka ofta av gula fjäll och skorpor. Vid svårare fall sätts antibiotika in.
 
Hemma?     JA
Barnet ska vara hemma till alla blåsor är intorkade och vid antibiotikabehandling minst 2 dygn. Antibiotikabehandling sker i hemmet.
 
Tredagarsfeber
 
 Tredagarsfeber är en virusinfektion som främst drabbar barn mellan sex
månader och tre år. Barnet får ofta hög feber som kommer snabbt och försvinner efter cirka tre dagar.
Eventuellt har det också lätta förkylningssymtom. Trots hög feber är barnet sällan speciellt sjukt. När febern gått ner får barnet blekröda utslag på magen
som sedan sprider sig vidare på kroppen. Utslagen kliar inte och försvinner på några dagar. Ingen särskild behandling behövs. Barnet är måttligt smittsamt under feberperioden.
 
Hemma?     JA
Barn med feber ska vara hemma. Barnet kan sedan återgå till barngruppen då det är feberfritt och orkar delta i aktiviteterna.
 
 
Vattkoppor
Vattkoppor är en virusinfektion med vätskefyllda kliande blåsor som är mycket smittosam. Smittar från 1-2 dagar före till en vecka efter att utslagen
startat. Kopporna kommer i olika stadier. Klådan lindras med medicin och liniment. Barn med svår klåda kan få bakteriell infektion i huden då barnen kliar sig.
 
Hemma?     JA
Barnet kan återgå till barngruppen då kopporna är torkade och allmäntillståndet är återställt.
 
 
Ögoninfektion
Variga ögon är vanliga problem hos små barn och kan i vissa fall uppträda i samband med en förkylning och blir då som en ”snuva” i ögat. Ögoninfektioner är smittsamma och sprids via luft- och kontaktsmitta. I första hand behandlas symtomen med ögontvättning (upprepad tvättning med ljummet vatten) men i svårare fall får receptbelagd medicin sättas in.
 
Hemma?     JA och NEJ
JA, om barnet har variga ögon som kräver rengöring under dagen. Pedagogerna ska inte behöva sköta tvättning av kladdiga ögon. Syskon till det sjuka barnet får också stanna hemma för att minska smittspridningen på förskolan.
 
NEJ, barn med lindriga besvär kan vara på förskolan om allmäntillståndet i övrigt är bra och besvären inte påverkar barnet.
 
 
Öroninflammation
Det är ibland svårt att ställa diagnosen öroninflammation som ofta föregås av några dagars förkylning. Öronvärken behöver inte vara bakteriell utan kan vara virusorsakad. 85 % av alla öroninflammationer läker av sig själv. Smärtstillande medicin kan behövas under något dygn.
 
Hemma?     Allmäntillståndet avgör
Barnets allmäntillstånd avgör när barnet kan återgå till barngrupp. Vid penicillinbehandling ska barnet stanna hemma
2 dygn. Penicillinbehandling sker i hemmet.
 
Bruksparkens förskola genom Camilla Bergqvist