Vi strävar efter...

Att ge varje barn och dess vårdnadshavare trygghet genom god och engagerad omsorg samt värna om en öppen tillitsfull relation mellan personal och familjen samt ge vårdnadshavarna möjlighet att påverka verksamheten genom t.ex. ett verksamhetsråd.

Att ge varje barn en god självkänsla genom att stärka tron på den egna förmågan och att stödja dem i sin utveckling till självständiga individer.

Att ge varje barn möjlighet att utveckla en nyfikenhet, glädje till leken samt ett livslångt lärande.

Att ge varje barn stimulans för att utveckla goda språkliga, motoriska förutsättningar, en god kroppsuppfattning och koordinationsförmåga samt en grundläggande förståelse för matematiska begrepp.

Att ge varje barn möjlighet att utveckla sin empatiska förmåga och sin förståelse för varje individs lika värde.

Att ge varje barn möjlighet att utveckla sin förmåga att fungera socialt såväl enskilt som i grupp.

Att ge varje barn möjlighet att utveckla hänsyn och respekt för alla levande djur och insekter, förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp samt att respektera och värna om naturen såväl i närmiljön som i ett globalt perspektiv.Att ge varje barn möjlighet till en god, vällagad och näringsriktig kost som erbjuds under en stressfri och behaglig matsituation.